Абітурієнту

 

Абітурієнту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. Очолює колектив ректор університету - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АПН України Віктор Петрович Коцур.

У 2015 році зарахування вступників до вищих навчальних закладів України буде відбуватися за сертифікатами Українського центру оцінювання якості знань 2015 року (www.testportal.gov.ua). Для цього вступнику необхідно визначитися з переліком предметів, відповідно обраного напряму підготовки, з яких в університеті проводитиметься конкурс сертифікатів.

    

 

 

Для конкурсного відбору вступників на перший курс денної та заочної форми навчання зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів (див. таблицю) з результатами оцінювання знань у поточному році не нижче встановленого рівня – 100 балів з предмета (за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів, базової складності)

Абітурієнти, які вступають на базі раніше отриманих ОКР на відповідні напрями підготовки, складають іспити у формі тестів з фахової дисципліни. Абітурієнти, які вступають для отримання ОКР «магістр» складають іспити в університеті у формі тестів з фахової дисципліни та іноземної мови.
              З Правилами прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» можна ознайомитися на сайті університету (www. phdpu.edu.ua).

Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2015 року

24 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

18 година 24 липня 2015 року

18 година 24 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

12 година 01 серпня
2015 року

12 година 01 серпня
2015 року

 

                Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

18 година 24 липня 2015 року

18 година 24 липня 2015 року

 

                Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

6 липня 2015 року

6 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

18 година 24 липня 2015 року

18 година 24 липня 2015 року

 

Перелік документів, які подаються для вступу до ВНЗ:

Абітурієнти, особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

• документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього - оригінал або його ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом у встановленому порядку);

• медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

• 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;

• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти за 2015 рік, оригінал або його ксерокопію (ксерокопія завіряється приймальною комісією за оригіналом) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань;

 

• копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера; 

• копію паспорта (стор. 1-2, 11);

• документи, що засвідчують наукові здобутки (для вступу за ОКР "спеціаліст", "магістр");

• юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11,26-27);

 

• особи, що вступають на напрям підготовки "Фізичне виховання" подають копію класифікаційної книжки спортсмена (за наявністю);

• копію свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);

• інші документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими нормативно-правовими актами вступник пред'являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

 

Адреса: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

Тел./факс приймальної комісії: (04567) 5-66-96, www. phdpu.edu.ua


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, фахові вступні випробування

Напрям підготовки

ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

ОКР «бакалавр» на основі ОКР

«молодший спеціаліст»

ОКР «спеціаліст»

 

ОКР «магістр»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вступні випробування (письмове тестування)

Вступні випробування (письмове тестування)

Вступні випробування (письмове тестування)

Управління навчальним закладом

 

 

 

Освітній менеджмент

Іноземна мова

Дошкільна освіта

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Біологія ,

3.Історія України.

Дошкільна педагогіка та психологія

Дошкільна педагогіка та психологія

Дошкільна педагогіка та психологія

Іноземна мова

Початкова освіта

1.Українська мова та література (базова складність),

2. Біологія ,

3. Історія України.

Педагогіка з МВ в початковій школі

Педагогіка з МВ в початковій школі

Педагогіка з МВ в початковій школі

Іноземна мова

Технологічна освіта (трудове навчання)

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Творчий конкурс,

3. Історія України.

МВ трудового навчання та креслення

МВ трудового навчання та креслення

МВ трудового навчання та креслення

Іноземна мова

Професійна освіта:

 

 

 

 

товарознавство

1.Українська мова та література (базова складність), 2.Математика (базова складність) ,

3.Географія.

Основи товарознавства

 

Основи товарознавства Іноземна мова

 

документознавство

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України ,

3. Географія.

Документознавство

 

Документознавство Іноземна мова

туристичне обслуговування

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Географія ,

3.Історія України.

Основи туризму

 

Основи туризму Іноземна мова

економіка

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Математика (базова складність) ,

3.Історія України.

Економічна теорія

 

 

охорона праці

1.Українська мова та література (базова складність),

2. Географія ,

3. Історія України.

Охорона праці

 

 

Соціальна педагогіка

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України ,

3.Біологія.

Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка

Іноземна мова

Фізичне виховання

1.Українська мова та література (базова складність)

2.Біологія,

3.Творчий конкурс (загальна фізична підготовка) .

ТМФВ

ТМФВ

ТМФВ

Іноземна мова

Музичне мистецтво

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України.

3.Творчий конкурс (музичне мистецтво) 

Музичне мистецтво з МВ

Музичне мистецтво з МВ

Музичне мистецтво з МВ

Іноземна мова

Образотворче мистецтво

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України.

3.Творчий конкурс (образотворче мистецтво)

Образотворче мистецтво з МВ

Образотворче мистецтво з МВ

Образотворче мистецтво з МВ Іноземна мова

Історія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України ,

3.Географія.

 

Історія з МВ

Історія з МВ

Іноземна мова

Філологія (Українська мова та література)

1.Українська мова та література (базова складність) ,

2.Іноземна мова,

3.Історія України.

Українська мова та література з МВ

Українська мова та література з МВ

Українська мова та література з МВ

Іноземна мова

Філологія (англійська, німецька, французька, російська мова і література)

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Іноземна мова ,

3.Історія України.

 

Іноземна мова з МВ

Іноземна мова з МВ

Іноземна мова

Психологія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Біологія ,

3.Історія України.

 

Психологія

Психологія

Іноземна мова

Практична психологія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Біологія ,

3.Історія України.

 

Практична психологія

Практична психологія

Іноземна мова

Політологія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Історія України ,

3.Географія.

 

Історія і теорія політики

 

Економіка підприємства

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Математика (базова складність) ,

3.Історія України.

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія

Іноземна мова

Фінанси і кредит

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія

Іноземна мова

Облік і аудит

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія Іноземна мова

Біологія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Біологія ,

3.Історія України.

 

Біологія з МВ

Біологія з МВ

Іноземна мова

Географія

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Географія ,

3.Історія України.

 

Географія з МВ

Географія з МВ

Іноземна мова

Математика

1.Українська мова та література (базова складність),

2.Математика (базова складність) ,

3.Історія України.

 

Математика  з МВ

Математика з МВ Іноземна мова

 

 

425370
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Минулий тиждень
Місяць
Минулий місяць
Всього
67
87
575
424317
1522
2581
425370

Your IP: 54.81.220.239
Server Time: 2019-07-21 13:27:50
Офіційний сайт Студентської ради

ДВНЗ "ПХДПУ

ім. Г.Сковороди"

© 2013    

   фб вк1 інст 

Створення сайту: Максим Іващенко

Copyright