Студентська рада ФГФ

ФГФФГФ

  

25434614     Голова студентської ради

     фінансово-гуманітарного факультету

     студентка  курсу

     Весельська Дарія Іванівна

 

 тел: 

email: 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фінансово-гуманітарний факультет створено 24 жовтня 1998 року. Нині на факультеті навчається 848 студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання. Підготовка здійснюється за двома галузями знань «Економіка і підприємництво» та «Педагогічна освіта», за напрямами підготовки «облік і аудит», «економіка підприємства», «фінанси і кредит», за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Підготовку фахівців забезпечують чотири кафедри факультету: кафедра економіки підприємства та економічної теорії; кафедра обліку, аудиту та контролінгу; кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту та кафедра професійної освіти.

  

На факультеті працює 8 докторів наук, професорів : Боголіб Т.М., Доброскок І.І., Навальна М.І., Плескач О.О., Лондар С.Л., Мех. О.А., Галиця О.О., Калюга Є.В. 24 кандидати наук, доценти. У докторантурі навчається Козарезенко Л.В., в аспірантурі – 5 викладачів факультету. Професійно-викладацький склад приймає активну участь у науковій роботі: участь у конференціях; написання наукових статей; монографій; підручників та навчальних посібників; наукових розробках; дослідженні держбюджетних тем. За три роки 2010-2012 було видано 5 підручників із грифом МОНУ, 5 навчальних посібників із грифом МОНУ, 10 монографій, 300 наукових статей, з них 34 наукові статті у наукових журналах, які включено до міжнародних науковометричних баз Sсopus, Webometriсs, Copernikus. Працівники факультету приймають участь у 4 Міжнародних грантових програмах, являються членами редколегій зарубіжних видань та членами вчених спеціалізованих рад.

Фінансово-факультет факультет має власні традиції, свою наукову школу «Бюджетування соціальної галузі», сучасну матеріально-технічну базу, досконалу систему інформаційного забезпечення.

  

На факультеті розробляється держбюджетна тематика «Фінансовий механізм розвитку вищої освіти та науки в України»; чотири ініціативні теми: Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери (науковий керівник Т.М. Боголіб), «Удосконалення обліку та аналізу підприємницької діяльності» (науковий керівник В.Л. Плескач), «Стратегія розвитку України» (науковий керівник І.О. Галиця), Трансформаційні процеси в національній економіці в умовах глобалізації (науковий керівник Є.П. Костик); чотири грантові програми, фінансовані Російським фондом фундаментальних досліджень баз Євросоюзом за програмою «Східне партнерство».

Щороку факультет представляє свої номінації на міжнародних освітянських виставках «Інноватика в освіті», «Сучасна освіта», «Сучасні заклади освіти», де отримано10 золотих і 12 срібних медалей. У 2013 році на Четвертій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» у номінації «Міжнародна співпраця в галузі освіти» отримали золоту медаль, на ХVІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2013» у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі вищої школи» отримали золоту медаль.

  

На факультеті приділяється значна увага мобільності студентів і викладачів. Студенти ставали переможцями грантових навчальних програм до США, Китаю, Німеччини. Викладачі факультету Боголіб Т.М. та Козарезенко Л.В. забезпечують викладання навчальних курсів в Університеті імені Миколи Коперника (м. Торунь, Польща), а професори Університету імені Миколи Коперника Войцах Косєдовски, Аранка Шульц, Адам Бальцежак, АлдонаГлинська-Невес, Барбара Джозефович забезпечую викладання навчальних курсів на фінансово-економічному факультеті

У 2012 році 8 магістрів і аспірантів факультету стали переможцями Міжнародних олімпіад і курсів з економічних наук, 4 студенти стали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. У 2013 році 6 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт.

  

На факультеті існує орган студентського самоврядування - студентська рада фінансово-гуманітарного факультету. Основним завданням студентської ради є постійна допомага студентам факультету у найрізноманітніших питання: по навчанню, побуту, дозвіллю.Студенти факультету активні учасники студентських наукових конференцій, круглих столів, спортивних змагань, конкурсів, КВК. Студенти часто відвідують театри, кіноконцертні зали м. Києва, багато подорожують визначними місцями України.

  

428962
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Минулий тиждень
Місяць
Минулий місяць
Всього
140
113
826
427419
2499
2615
428962

Your IP: 18.232.124.77
Server Time: 2019-08-24 22:59:47
Офіційний сайт Студентської ради

ДВНЗ "ПХДПУ

ім. Г.Сковороди"

© 2013    

   фб вк1 інст 

Створення сайту: Максим Іващенко

Copyright