Студентська рада ІФ

 

ляшко     Голова студентської ради

     історичного факультету

     студент 3 курсу

     Ляшко Владислав Миколайович

 

 тел: 063-737-73-68 

email: 

 
 
 

zZyH7 PyMHU     Перший заступник голови студентської ради

     історичного факультету

     студентка 3 курсу

     Лукашевич Ірина Андріївна

 

 тел: 093-016-02-76

email: 6xZA41sqlc8     Заступник голови студентської ради

     історичного факультету

     студент 2 курсу

     Митрофаненко Микола

 

 

 тел: 

email: 

 

NzlWLK3buMA     Заступник голови студентської ради

     історичного факультету

     студент 3 курсу

     Щербина Олег

 

 

 тел: 

email: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» бере свої витоки з філологічного факультету Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, в структурі якого було відкрите у 1992 р. відділення «Історія і народознавство». У 28-річній історії молодого педагогічного вузу на історичній Переяславській землі історичний факультет викарбував і свої рядки: у 1992 р. у складі філологічного факультету започаткувало роботу відділення «Історія і народознавство» (вступили на навчання 54 студенти); виконуючи рішення Вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту (протокол № 3 від 28.08.1994 р.), наказом за № 58-к від 30.08.1994 р. був створений історичний факультет.
 
   
 
На історичному факультеті працюють 4 кафедри:
• випускова кафедра Політології (завідувач кафедрою – доктор політичних наук, професор Олексій Васильович Шуба) – на кафедрі працюють 12 осіб (3 доктори наук, 7 кандидатів наук, 2 викладачі);
• випускова кафедра Історії та культури України (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, дійсний член АПН України Віктор Петрович Коцур) – на кафедрі працюють 22 особи (10 докторів наук, 12 кандидатів наук, доцентів);
• випускова кафедра Загальної історії, правознавства і методик навчання (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт) – на кафедрі працюють 20 осіб (4 доктори наук, 12 кандидатів наук; 1 старший викладач, 3 викладачі);
• кафедра Філософії (завідувач кафедрою – доктор філософських наук, професор Іван Петрович Стогній) – на кафедрі працюють 12 осіб (3 доктори наук, 9 кандидатів наук).
 
 
 
Усього на історичному факультеті працюють 62 особи професорсько-викладацького складу, з них 19 докторів наук, професорів (відсоток докторів наук по факультету складає 30,7 %); 37 кандидатів наук, доцентів (59,7 %); 6 викладачів (9,6 %) без вчених ступенів і звань.
 
За 20-річну історію історичного факультету його очолювали: з вересня 1994 по травень 1998 рр. – кандидат історичних наук, доцент Віктор Петрович Коцур; з травня 1998 по серпень 2002 рр. – кандидат історичних наук, доцент Олександр Володимирович Колибенко; з вересня 2002 по червень 2012 рр. – кандидат політичних наук, доцент Борис Леонідович Дем’яненко; з червня 2012 р. – доктор політичних наук, професор Борис Леонідович Дем’яненко.
  
  
 
Від часу створення історичного факультету 9 викладачів захистили докторські дисертації (6 – доктори історичних наук, 2 – доктори філософських наук, 1 доктор політичних наук), 71 викладач, аспірант, здобувач – кандидатські (51 – кандидати історичних наук; 16 – кандидати філософських наук; 3 – кандидати політичних наук, 1 – кандидат юридичних наук) дисертації. Середній вік викладачів факультету складає 45 років. 
 
З ініціативи та активного сприяння кафедр історії та культури України і філософії створені та успішно функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за сп. 07.00.01 – Історія України та 07.00.07 – Історія науки і техніки; спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій за сп. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни і 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. Сьогодні на факультеті 62 особи виконують дисертаційні дослідження.
 
    
 
На історичному факультеті упродовж 2002-2004 рр. проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії; у 2003 р. проведено першу в Україні Міжнародну літню школу молодих учених-істориків України і Російської Федерації; традиційними стали Сковородинівські читання (проведено 16 Всеукраїнських наукових конференцій); з 2012 р. започатковані щорічні «Сікорські читання» (проведено 2 Всеукраїнські наукові конференції). У квітні 1992 р. науково-практичною конференцією «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» започатковано традицію систематичного проведення Всеукраїнської наукової конференції з даної проблеми (проведено 5 всеукраїнських і 2 міжнародні наукові конференції). З урахуванням наукових консультацій викладачів факультету розроблено і затверджено герб та прапор м. Переяслава-Хмельницького, емблему й прапор університету.

На факультеті видається науковий збірник «Наукові записки з української історії», затверджений ВАК України до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень з історії (вийшов з друку 33-й випуск) та історико-краєзнавчий альманах «Джерела пам’яті» (вийшов з друку 3-й випуск). 

Студенти-історики і політологи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» мають помітні здобутки у Всеукраїнських студентських олімпіадах з «Історії» (9 призерів: 3 – ІІ-х і 6 – ІІІ-х місць) і «Політології» (10 призерів: 1 – І-е, 4 – ІІ-х, 4 – ІІІ-х місць, 1 міжнародний грант) та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з історії (5 призерів: 4 – ІІ-х і 1 – ІІІ-е місця) та політичних наук (5 призерів: 2 – ІІ-х і 3 – ІІІ-є місця).
 
Студенти історичного факультету – активні учасники наукового життя університету. Переважна більшість студентів факультету беруть участь у роботі наукового студентського товариства університету, активні учасники наукового студентського товариства «Комітету дослідження історії і сучасності» історичного факультету. Однією з найцікавіших проведених на факультеті в цьому році була конференція студентів ІІІ курсу «Крим – Україна». 
 
   
 
Викладачі кафедри Політології при активній підтримці студентів-політологів та істориків у 2014 р. започаткували щотижневий проект «Політичні студії», де обговорюють актуальні та резонансні проблеми суспільно-політичного життя в Україні й світі. Гостями та учасниками проекту є відомі політологи та історики України, які допомагають студентам розібратися у бурхливому вирі суспільно-політичних і соціально-економічних подій. 
 
Факультет приймає участь у міжнародних проектах і конференціях, що проходять як в університеті, так і в інших ВНЗ України. Результатами цієї роботи є опубліковані статті у наукових збірниках, у яких автори розкривають цікаві аспекти історичної науки і відкривають її нові недосліджені грані. 
 
На факультеті працює «Студентська рада історичного факультету». Студентським деканом історичного факультету є студентка 6 курсу Надія Попик. Команду студентської ради факультету складають талановиті, здібні, розумні та активні студенти, які спільними зусиллями досягають найвищих показників в реалізації своїх задумів і проектів, завжди працюють на результат, прагнуть підвищення престижу історичного факультету в університеті та далеко за його межами.
 
Студентське життя факультету є дуже насиченим, має свої давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників на початку вересня, участь студентів факультету у загальноуніверситетському Дні Першокурсника та посвяті нового покоління істориків і політологів у студенти, День знайомств, День святого Валентина, Дня студентського самоврядування, відзначення Дня історичного факультету, конкурси: «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок», квести «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна». Усіх заходів, які організовує і в яких бере активну участь та виборює найвищі місця наш факультет і не злічити. 
 
 
  
 
Неодмінною родзинкою життя факультету є традиційний похід студентів ІІ курсу на куліш, котрий регулярно організовує дослідник козацтва на території України доцент Олексій Михайлович Лукашевич. 
 
   
 
Вже традиційною стала літня археологічна практика першокурсників-істориків, їх участь в археологічних розкопках під керівництвом доцента-археолога Олександра Володимировича Колибенка.
 
  
 
Традиційними елементами життя студентства є їх регулярні екскурсії до музеїв Переяслава-Хмельницького, відвідини Музею мистецтва ім. Богдана та Варвари Ханенків (м. Київ) під керівництвом доцента Ганни Андріївни Непорожньої. 
 
  
 
Традиційною стала й щорічна екскурсія до Музею Великої Вітчизняної війни (м. Київ) для студентів-третьокурсників, де екскурсанти практично опановують тему «Друга Світова війна» під керівництвом доцента Віри Миколаївни Дем’яненко.
 
 
 

Крім того, під керівництвом своїх кураторів студенти відвідують багато інших музеїв і визначних культурно-історичних місць нашої Батьківщини, регулярними є поїздки до театрів М. Києва на вистави за участю відомих українських акторів.
 
 
  
 
Історичний факультет має багату на успішні виступи історію КВН-івського руху. Натхненні досвідом команд-чемпіонів університету «Красные дьяволята», «Друге дихання» та «Старе місто», небайдужі талановиті студенти-історики і політологи плекають нове покоління гумористів факультету та працюють над створенням нової команди, на яку покладаємо великі надії в новому сезоні кубку КВН університету. Команда істориків –«Однодумці» тривалий час утримала І місце в інтелектуальній частині шоу-конкурсу «БРЕЙН-РИНГ», і останнім часом не пасе задніх, завжди входячи в трійку лідерів як в інтелектуальній, так і в творчій частинах цього супер-шоу, що є справжнім парадом інтелектуально-творчої студентської молоді університету. 
Студентство історичного факультету є активними учасниками суспільно-політичного життя держави. Усвідомлюючи історичне минуле і прогнозуючи подальший розвиток подій на теренах нашої держави, студенти були активними учасниками Євромайдану, допомагали українським громадянам у їх боротьбі проти корупції та невігластва влади, прикладали максимум зусиль для становлення справедливого суспільства, побудови правової і соціальної держави України. Студентство факультету є активними учасниками різноманітних акцій і мітингів не лише у Переяславі-Хмельницькому, під час яких зустрічаються і спілкуються з відомими політичними, громадськими та культурними діячами, відомими особистостями України.

Випускники історичного факультету працюють в усіх сферах життєдіяльності країни. Але, звичайно ж, переважна їх більшість стали учителями. Є в нас і свої директори шкіл, сьогодні на факультеті навчаються вже їх випускники. Чимало наших випускників обрали викладацьку ниву, успішно захищають кандидатські та докторські дисертації і поповнюють лави професорсько-викладацького складу факультету. Студенти та аспіранти історичного факультету є активними учасниками студентського самоврядування університету; активними членами редакційної колегії університетської газети «Педагогічні обрії», газети студентства Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди «S.M.S» (Сучасна. Молодіжна. Студентська). 
 
  
 
Історія становлення факультету та сучасний стан його розвитку вказують на динамізм, активний пошук нових форм і шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи викладачів, аспірантів і студентства, підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-істориків і політологів.
428951
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Минулий тиждень
Місяць
Минулий місяць
Всього
129
113
815
427419
2488
2615
428951

Your IP: 18.232.124.77
Server Time: 2019-08-24 22:28:09
Офіційний сайт Студентської ради

ДВНЗ "ПХДПУ

ім. Г.Сковороди"

© 2013    

   фб вк1 інст 

Створення сайту: Максим Іващенко

Copyright